"Jernvägshotellet"

- genom tiderna!

Historien börjar 1897 när Visby Bryggeri AB beslutar sig för att uppföra ett "Jernvägshotell" i Tingstäde. Idag, 120 år senare, driver vi vårt Gotland of Sweden - bed and breakfast i samma fastighet.


1897 
Uppför Visby Bryggeri AB Jernvägshotellet i Tingstäde.

1900
Den 18 november tar Cecilia Jönsson, 32 år, över driften av hotellet. Hon gifter sig den 24 juni 1904 med betinspektör Olander Svensson från Kellna i Kristianstads län. Året därpå får de tvillingar, en pojke Bengt Ruben och en flicka Anna Lisa.

1906
Familjen beslutar att flytta till Visby i november 1906. Då kommer Cecilias två systrar Helny och Anna Jönsson till Tingstäde. De fortsätter driva hotellet till 1917. Hotellet blir vid krigsutbrottet 1914 högkvarter för militären.

1917
I januari blir Gertrud Hermanna Hellberg hotellföreståndare och systern Tekla Olivia Hellberg är hotellbiträde. Den 7 mars 1918 annonserar de efter en ärlig och skötsam jungfru till Hotellet i Tingstäde.

1922
Helny Mathilda Zetterling född Åkerblom förestår hotellet från november 1922 till oktober 1923. Hon är gift med majoren Arvid Zetterling.

1923
Kommer fru Eva Johansson med make Samuel och deras sex barn till Tingstäde för att ta över arrendet av Hotellet. Den jaktintresserade maken Samuel arrenderar även Nystugu gård (numera hembygdsgård, Polhemsgården).

Fru Eva Johansson driver Hotellet under många år och utöver hotellverksamhet anordnar de vid flera tillfällen en praktisk hushållsskola med matlagning, bakning, konservering, tillvaratagande av slakt med mera vid Tingstäde Hotell. 

1948
Säljer Gotlands Järnvägsaktiebolag fastigheten till fru Eva Johansson.

1955
Eva Johansson säljer Hotellet till Åke Andersson.

1968
Byter fastigheten ägare till Gösta Andersson.

1987
Köper Kerstin och Bo Hägglund fastigheten och startar ett vandrarhem.

1991
Hyr Gotlands Kommun fastigheten och öppnar barndaghemmet Misteln med 38 barn.

1996
Blir det åter vandrarhem på Jernvägshotellet.

2018
I november 2017 säljer Kerstin och Bo fastigheten. Den nya ägaren Jill Harrysson kommer till ön först 9 mars 2018 och 1 juli 2018 öppnar Gotland of Sweden - bed and breakfast.